جهت برقراری ارتباط با شرکت، از فرم زیر استفاده نمایید:

کارخانه سام الکترونیک :
تهران - جاده مخصوص تهران کرج - کیلومتر ۱۴
تلفن 02148082000 فکس 02148082000

کارخانه تکوین الکترونیک :
تهران - جاده مخصوص تهران کرج - کیلومتر ۱۴
تلفن 02144923571 فکس 02144923571

دفتر مرکزی سام الکترونیک :
تهران - بلوار افریقا - بالاتر از جهان کودک - خیابان پدیدار -پلاک 44
تلفن 02188782255 فکس 02188782255

صندوق پست الکترونیکی:
info@samelectronic.com